V ponedeljek, 9.5. 2016 ob 18ih, čaka košarkarice ŽKK Athlete Celje boj za nov naslov državnih prvakinj. Na tekmi se bodo pomerile z ŽKK Triglav Kranj.

Athlete bo kot zvesti dolgoletni sponzor ŽKK Athlete Celje pripravil nagradno igro 'Zadeni koš', v kateri boste lahko sodelovali vsi prisotni na tekmi, ki boste pravilno izpolnili letak, katerega boste prejeli ob vhodu v dvorano. V nagradni igri se boste potegovali za 1, 2 ali 3 mesece uživanja ATHLETE CARDIO POWER IZDELKOV, v skupni vrednosti nagrad 146,76 eur.

Vljudno vabljeni v ponedeljek v dvorano Gimnazije Celje Center.

PRAVILA NAGRADNE IGRE:

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre 'Zadeni koš' je Proan d.o.o., Nagradna igra poteka 9. maja 2016 v dvorani Gimnazije Celje Center, v prvem delu košarkarske med ekipama ŽKK Athlete Celje in Triglav Kranj.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje vsak obiskovalec tekme, ki dobi po en letak, v katerega mora vpisati ime, priimek in email. Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. Do nagrad so upravičeni samo tisti, ki izpolnijo kupon v celoti in navedejo resnične in točne podatke.

3. Potek nagradne igre, razglasitev nagrajencev in prevzem nagrad

Vsak obiskovalec dobi po en letak, v katerega mora za sodelovanje vpisati ime, priimek in email.

Nagradna igra se izvede med 15 minutnim odmorom. Na igrišču moderator izžreba nekoga, ki se bo v nagradni igri potegoval za nagrado. Izžrebanec se bo pomeril v metu na koš v treh poizkusih.

Nagrade:

Za en zadeti koš sodelujoči prejme Cardio power izdelke za en mesec uživanja, v vrednosti 48,92 eur,

za dva zadeta koša sodelujoči prejme Cardio power izdelke za dva meseca uživanja, v vrednosti 97,84 eur,

za tri zadete koše sodelujoči prejme Cardio power izdelke za tri mesece uživanja, v vrednosti 146,76 eur.

Do nagrad so upravičeni samo tisti, ki izpolnijo kupon v celoti in navedejo resnične podatke.

Izmed vseh prejetih in pravilno izpolnjenih letakov z resničnimi podatki, bo Athlete naknadno izžrebal še enega nagrajenca, ki mu bo podaril majico Athlete. Nagrajenec bo kontaktiran preko maila, ki ga bo navedel na letaku.

Athlete si pridržuje pravice, da v primeru napačnih podatkov nagrad ne podeli!

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime na Facebook strani https://www.facebook.com/AthleteSportNutrition/ , in na spletni strani http://www.athlete-nutrition.eu/

5. Davki in akontacija dohodnine  

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.  

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je na letaku zabeležil vse pravilne podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za posredovanje napačnih podatkov, ne glede na razloge. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na https://www.facebook.com/AthleteSportNutrition/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/AthleteSportNutrition/ vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.