V soboto, 28. maja bo potekal že tretji teniški turnir dvojic za pokal Moj radio. Ker je tudi Athlete že tradicionalno prisoten na turnirju, smo se odloči, da letos poiščemo dvojico, ki bo na turnirju zastopala Athletove barve.

V soboto, 28. maja ekipa Mojega radia pripravlja že tretji teniški turnir dvojic za pokal Moj radio. Turnir se bo pričel ob 9.00 v športnem parku »ZUPANC PLAC« Šešče pri Preboldu. V tenis tekmovanju naključnih dvojic lahko nastopa kdorkoli, zato ste dobrodošli tako fantje, kot tudi dekleta. 

Ker je Athlete že tradicionalno prisoten na turnirju, smo se odloči, da letos poiščemo dvojico, ki bo na turnirju zastopala Athletove barve.

Torej, če bi želel zaigrati za Athlete teniško dvojico, se prijavi na facebook strani Athlete in mogoče boš prav ti imel srečo pri žrebu ter postal del zmagovalne Athlete teniške dvojice.

Predstavnika Athlete teniške dvojice bosta ne glede na uvrstitev prejela Athlete majčko, bidon  ter Athlete isotonic, v skupni vrednosti 50 eur.

Najboljših deset dvojic pa bo prejelo še lepe nagrade pokroviteljev turnirja. Prvi trije pari bodo dobili tudi pokal Moj radio.

Organizatorji obljubljajo, da bo poskrbljeno za dobro glasbo in prijetno vzdušje ter pijačo in odličen golaž.

Zato vabljeni vsi v soboto, da se nam pridružite na tenisu!

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE:

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre 'Athlete teniška dvojica' je Proan d.o.o. Nagradna igra bo potekala od 19. do 26. maja 2016 na uradni Athlete facebook strani. Kandidati za Athlete teniško dvojico se lahko prijavijo v komentarju, pod objavo nagradne igre. Če bi želeli zaigrati v paru s prijateljem, ga potaggajo v komentarju! V nasprotnem primeru izbere Athlete naključni par. Nagrajenca bomo obvestili na uradni Athlete facebook strani in v zasebnem sporočilu na facebooku.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki se prijavi v komentarju, pod objavo nagradne igre. Če bi želeli zaigrati v paru s prijateljem, prijatelja potaggajo v komentarju.

Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. Do sodelovanja v nagradni igri so upravičeni samo tisti, ki se prijavijo v komentarju, njihovi prijatelji pa zgolj, če so v komentarju potaggani.

3. Potek nagradne igre, razglasitev nagrajencev in prevzem nagrad

Nagradna igra bo potekala od 19. do 26. maja 2016 na uradni Athlete facebook strani. Kandidati za Athlete teniško dvojico se lahko prijavijo v komentarju, pod objavo nagradne igre. Če bi želeli zaigrati v paru s prijateljem, ga potaggajo v komentarju! V nasprotnem primeru izbere Athlete naključni par. Nagrajenca bomo obvestili na uradni Athlete facebook strani in v zasebnem sporočilu na facebooku.

Nagrade:

Predstavnika Athlete teniške dvojice bosta ne glede na uvrstitev prejela Athlete majčko, bidon ter Athlete isotonic, v skupni vrednosti 50 eur.

Do nagrade je upravičen par, ki bo 28. maja 2016 zastopal Athleta na teniškem turnirju dvojic za pokal Moj radio.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime na Facebook strani https://www.facebook.com/AthleteSportNutrition/ , in na spletni strani http://www.athlete-nutrition.eu/ .  

5. Davki in akontacija dohodnine  

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.  

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

6. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je na letaku zabeležil vse pravilne podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za posredovanje napačnih podatkov, ne glede na razloge. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

7. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na https://www.facebook.com/AthleteSportNutrition/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/AthleteSportNutrition/ vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.