Ali veste s katerim športom se ukvarja oseba v radijskem oglasu?

Na Radiu Celje in našem Youtube kanalu lahko slišite radijski oglas (ogled na Youtube »), v katerem športnika napolnimo z energijo!

Če veste, s katerim športom se oseba ukvarja, nam posredujte vaš odgovor! 

Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo 31.1.2019 izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli paket Athlete izdelkov v vrednosti 40 evrov. Sodelujte, morda se sreča nasmehne prav vam!


Nagradna igra je zaključena!

Sreča je bila tokrat naklonjena naslednjim sodelujočim:

  • Marjan K., Mk.1.......@.......com
  • Jernej P, jernej.p.......@.......com
  • Tina, tinni....@.......com

Nagrajence bomo o prevzemu nagrad obvestili po elektronski pošti. 


Pravila in pogoji sodelovanja

1. člen - Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Proan d.o.o., Cvetlična ulica 3, 3313 Polzela, (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Nagradna igra poteka od 10.12.2018 do vključno 30.1.2019 do 24.00 ure na spletni strani Athlete-nutrition.eu.

2. člen - Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

3. člen - Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno spreko spletnega obrazca na Athlete-nutrition.eu. Vsak sodelujoči lahko v žrebu sodeluje le enkrat. Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. 

4. člen - Nagrade

V nagradni igri bomo podelili: 3x Paket Athlete izdelkov v vrednosti 40€

Fotografije na promocijskem materialu so simbolične.

5. člen - Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 31. 1. 2019 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Athlete-nutrition.eu in naši Facebook strani  Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po elektronski pošti. Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, točen naslov. O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, elektronski naslov dobitnika in zaporedna številka žreba. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

6. člen - Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški osebnega prevzema nagrade, ipd.).

7. člen - Informacije in objave

Organizator nagradne igre bo pravila nagradne igre objavil na Athlete-nutrition.eu. Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu info@athlete-nutrition.eu.

8. člen - Obdelava osebnih podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke uporabljal in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca na svoji spletni strani in Facebook strani, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati. Osebne podatke bomo uporabljali izključno za obveščanje o sodelujočih o poteku oz. zaključku nagradne igre.

9. člen - Splošne določbe Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo odgovor na nagradno vprašanje splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejema. Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove. Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro. V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Polzela, 7.12. 2018